Våra resor baseras på kvalitet

– det måste våra system också göra

Albatros Travel är ett familjeägt foretag som haft stora framgångar på en marknad som präglas av hård konkurrens. Företaget är marknadsledande i Skandinavien inom gruppresor och är etablerat i ett antal ländar runt om i världen – senast med en filian i Polen.

Totalt har foretaget cirka 350 annställda, varav 150 i Köpenhamn. Albatros Travel har dessutom cirka 700 frilansande reseledare knutna till sig, och de bliver hela tiden fler. Just nu är det bara en person hanterar HR-funktionen och det ställdar stora krav på de omgivande systemen.

-Jag hör nog till de mer affärsorienterade HR-typerna, och därför passar HR Managers system mig alldeles utmärkt. Jag har arbetat ett år på Albatros Travel och blev anställd i syfte att bygga upp en HR-avdelning. Tidigare satt jag på andra sidan skrivbordet och arbetade mycket med rekrytering, men jag har förstås också själv provat på att vara arbetssökande. I det sammanhanget lär man känna ett antal olika system och verktyg, och det var också med utgångspunkt från detta som jag snabbt förstod att HR Manager var något extra. När ska till att välja system är det viktigt att man ser det hela ur de sökandes synvinkel. Som sökande måste man få en bra upplevelse och här tycker jag att HR Manager-systemet skiljer sig från de andra alternativen, säger Anders Mærsk, personalchef på Albatros Travel, och fortsätter:

– Våra resor baseras på högsta möjliga kvalitet och det måste våra verktyg också göra. Vi tittade på två andra system förutom HR Manager, men valet var egentligen inte så svårt. Vi behöver en HR-plattform som är mer än ett rekryteringssystem och man ska heller inte behöva ha en doktorsexamen för att kunna använda det. Vi behöver ett användarvänligt system som även anställda och chefer snabbt och enkelt kan navigera i. Att ha en HR-avdelning bestående av en person får inte bli en flaskhals i hanteringen av de dagliga HR-uppgifterna.

Sommaren 2017 integrerades HR Manager-systemets kompletta HR-plattform i den nordiska verksamheten, som har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

– Albatros Travel är ett fantastiskt företag, där det inte är långt från ord till handling. Saker och ting händer verkligen fort och det ställer naturligtvis krav på de system och verktyg vi använder. Som ett exempel beslutade vi oss i maj för att öppna ett kontor i Polen. Två månader senare hade vi lokal och personal på plats. Den 1 januari 2018 börjar vi använda HR Manager i Polen och planen är att systemet ska implementeras även här och i övriga länder så snart som möjligt, för att understödja vår rekrytering och hantering av frilansande reseledare, berättar Anders Mærsk – och antalet rekryteringar styrker uttalandet.

Under perioden 1 juli till 1 december har HR Manager använts för att behandla 512 ansökningar, genomföra 75 intervjuer (både telefonintervjuer och fysiska samtal) och anställa 15 av de sökande.

Anders Mærsk anger följande anledningar till att Albatros Travel valde HR Manager:
  • En bra upplevelse för den sökande
  • Lätt att hitta data om de anställda
  • Mycket användarvänligt
  • Tidsbesparande
  • Kan användas över gränserna
  • Skräddarsys efter varje behov
  • Framtidssäkrat – till eksempel med avseende på personuppgiftslagen