Man ska värna om verksamhetens brand

Pernille Sandberg är HR- och Kommunikationsansvarig hos Falck med ansvar för Falck Group Assistance och för henne är det inget tvivel om hur viktigt det är med ett användarvänligt e-rekryteringssystem.

”Det är avgörande att man som verksamhet har ett användarvänligt e-rekryteringsverktyg som försäkrar att jobbsökarna får en bra nvändarupplevelse. Har man inte det, kan det snabbt skada verksamhetens brand. Lägger man som företag upp en jobbannons på internet, och därmed ber folk att aktivt söka en tjänst och i samband med detta också avsätta nödvändig tid för detta, så har man som företag förpliktelser gentemot den arbetssökande.” säger Pernille Sandberg.

Och hon understryker att företag inte alltid är uppmärksamma på att historien om en dålig upplevelse rör sig snabbare än historien om den bra och dessutom har den en tendens att snabbt sprida sig som ringar på vattnet.

”Jag har i förbindelse med mitt arbete inom rekrytering upplevt att ansökningar som behandlas manuellt ibland försvinner mellan två stolar och i vissa skräckscenarier har jag upplevt att personen inte fått svar på sin ansökan över huvud taget. Det är oacceptabelt och man kan bara föreställa sig hur kandidaten i efterhand kommer att omtala foretaget inom sitt nätverk och till vänner och bekanta.”

Pernille Sandberg har de senaste två åren varit med och byggt upp en avdelning från fyra till 400 medarbetare och för henne råder det inget tvivel om att det är helt avgörande med ett intuitivt, användarvänligt och välfungerande e-rekryteringssystem i ett sånt sammanhang.

”När man på bara ett par år ska anställa flera hundra personer så ställs det höga krav på e-rekryteringsverktyget, inte bara externt utan också i förhållande till de interna processerna. Det är avgörande att systemet är intuitivt och användarvänligt så man snabbt kan få de nya medarbetarna att använda systemet. Dessutom är det viktigt att det på ett eller annat sätt är framtids säkrat, exempelvis om man på sikt önskar att rulla ut systemet i andra länder samt att det är kompatibelt i förhållande till olika lösningar så användaren via apps kan använda systemet, även när de inte sitter framför datorn.”
Pernille Sandberg är mycket medveten om att de medarbetare som representerar verksamheten är avgörande för verksamhetens brand.

”Employer branding-delen är jätte viktig för en verksamhet idag. Det är medarbetarna som är med och bidrar till att skapa verksamhetens brand. Har man nöjda medarbetare – och det får man bland annat om man använder sig av välfungerande system och processerer, så smittar det av sig på omvärlden och därmed också på verksamhetens brand.

Pernille Sandberg valde HR Manager för att rekryteringsverktyget:
  • Är intuitivt och användarvänligt
  • Kan integreras och överföras globalt
  • Har en välutvecklad app
  • Har fokus på employer branding och ger den ansökande en bra upplevelse