Det digitala HR #HRnextlevel

HR går allt snabbare mot att bli en digital värld och det finns flera olika parametrar som gör att takten ökar betydligt.

Rekrytering och bevarande av talanger

Det sker en tydlig förändring i strävan efter att både hitta och behålla de bästa talangerna på marknaden. Fler och fler företag försöker fånga de passiva kanddiaternas intressen, samtidigt som man fullt ut fokuserar på personalutveckling om hur talangerna ska bibehållas och motiveras. HR är oftast ansvarig för frågor som:

  • Hur gör vi vårt företag mer attraktivt?
  • På vilka medier hittar vi våra framtida talanger?
  • Hur lockar vi de nya generationerna?
  • Hur säkerställer vi professionell uppföljning av kandidater så att vi lämnar ett bra intryck?
  • Varför lyckades vi inte följa upp utvecklingssamtalen?
  • Hur kan vi behålla våra anställda samtidigt som de utvecklar sina färdigheter?

Om du arbetar med någon av ovanstående frågor så vet du hur viktigt det har blivit!

GDPR och databehandling

En annan förändring som har påverkat HR Techs tillväxt är GDPR – den kända nya personuppgiftslagen. Kraven på databehandlingsavtal, dokumentation av arbetsprocesser, hantering och radering av data, loggning etc. har inneburit att fler och fler företag har insett att det inte finns tillräcklig överblick och struktur.

Till och med små bolag som tidigare inte har behövt systemstöd behöver nu HR-system som hjälper till att strukturera anställdas huvuddata, dokument och ett enkelt verktyg för chefer med personalutveckling.

”Att samla och strukturera medarbetarinformation kan skapa en unik överblick – och kan bidra till att utveckla medarbetarna ytterligare när det gäller kompetensinsynlighet och uppföljning av samtal. Det är dags att HR tar nästa nivå #HRnextlevel.”

HR sitter ofta med denna typ av frågor när der kommer till GDPR-regler, brist på överblick och ostrukturerade processer:

  • Vilka digitala lösningar behöver jag för att vara kompatibel?
  • Är det möjligt att ha både huvuddata, dokument och personalutveckling på ett ställe?
  • Hur kan vi återvinna data utan att ha för många manuella processer?
  • Hur automatiserar jag vårt dataflöde?
  • Kan jag motivera mina chefer att ta hänsyn till GDPR – och hur?
  • Vad är möjligt med automatisk databorttagning, strukturering och loggning?

HR Tech växer

Som beskrivits växer HR Tech marknaden. Därför kommer ett helt nytt spännande samarbete att hjälpa till att lösa de utmaningar som HR dagligen arbetar med.

Det är idag en kamp om talangerna på marknaden, och det kräver också bra HR Tech-lösningar som kan hjälpa till att optimera rekryteringen av och utvecklingen av talanger. Därför kommer vi ha ett nordiskt fokus 2019 med en ny hashtag #HRnextlevel kompletterad med #HRinfront.

GDPR har också inneburit att många digitala HR-lösningar från och med nu kommer att implementeras över hela Norden – hos företag som vill kontrollera lagring av stamdata, dokument etc. Vi ser också att fler och fler vill implementera best of breed lösningar inom ett visst specialområde, och dessutom få data synkroniserad genom öppna APIer. Vi kommer att göra skillnad för HR!

Ett gemensamt ågande

HR Manager har ingått ett gemensamt ägande av företaget Webcruiter, som är en ledande leverantör av rekryteringssystem i Norge och den största inom den offentliga sektorn.

Vi har valt att gå samman för att kunna erbjuda den bästa nordiska HRplattformen inom rekrytering och utveckling av talanger, både för privat och offentlig sektor.

Vår gemensamma vision är att lyfta HR Tech-marknaden och växa nordisk HR Tech-marknaden – och bli HR:s föredragna Talent Plattform. Både vi och Webcruiter stöds av Verdane, som är en erfaren och kompetent ägare till teknikföretag.

Samarbetet påverkar inte förhållandet mellan oss och våra kunder eller mellan Webcruiters och deras kunder. Därför är det bara en positiv tillväxtstrategi som handlar om att tillsammans bli ännu bättre på det som vi levererar idag.

Från vänster: Johnny Rindahl från Verdane, Lars Chr. Ringdal från HR Manager, Joakim Kjemperud från Verdane och Fredrik Mæhlum från Webcruiter.

Idag finns det också ett antal olika pressmeddelanden som du kan läsa mer om här: Läs mer.

Vi ser mycket fram emot det nya året med alla spännande möjligheter – och vi är glada att ha alla våra kunder och samarbetspartners på vår resa! #HRinfront #HRnextlevel