Digitalisering av HR-processerna vid McDonalds

Hur påbörjas digitaliseringen?

Katrine Schelbli, HR chef på McDonald’s hade i uppgift att digitalisera McDonald’s HR-processer, vilket i detta fall handlade om processerna kring rekrytering och tidsplanering.

Hon inledde en dialog med franchisetagarna för att identifiera vilka individuella behov som behövde tillgodoses.

Efter behoven och arbetsflödena hade definierats, inledde hon en dialog med andra företag inom samma bransch som McDonald’s, för att få inspiration kring hur andra arbetar med exempelvis olika processer, HR-uppgifter, och för att se över vilka delar som skulle kunna automatiseras.

Så småningom hade Katrine Schelbli en översikt av kraven, och var redo att hitta sina nya HR-systemleverantörer.

Katrine Schelbli, HR Manager i McDonald’s

Franchisetagare

21

Medarbetare

5000

Ledare

850

Rekryteringer

1500

Valet av leverantörer

”Även om du aldrig kan få 100% av dina önskemål uppfyllda, kan du komma mycket nära. Det förstod jag efter dialog med HR Manager och Tamigo”; berättar Katrine. ”Det blev snart klart för mig att de två leverantörerna skulle vara den bästa matchen för att täcka de behov och krav som McDonalds hade.”

Som nästa steg inledde Katrine en djupare dialog med båda parter. En dialog som skulle hjälpa HR-Managers och Tamigos att sätta sig in i och förstå McDonalds processer och arbetsflöden, så att de mest optimala uppsättningarna av systemen kunde göras.

Katrine hade redan från början tittat på leverantörer som kunde integreras i flera system. Det var ett val som McDonalds tog, eftersom systemleverantörer oftast är bäst på ett område inom HR. HR-Managers och Tamigys samarbete och möjliga integrationer var därför också en av de faktorer som gjorde att Katrine fortsatte med just dessa två leverantörer.

Hon fortsätter: ”HR Manager erbjuder oss en fantastisk upplevelse för våra kandidater och tar hand om hela rekryteringsprocessen, och Tamigo är experter i planering. Det betyder att McDonalds nu har en lösning där data skickas automatiskt mellan de två systemen. Det innebär också att vi undviker dubbelarbete och att HR och franchisetagare kan fokusera på anställda snarare än administrativt arbete.”

Det framtida samarbetet med HR Manager och Tamigo

Eftersom franchisetagarna ska använda systemen dagligen måste de också vara med i valet av leverantörer. Därför behövde Katrine visa dem varför HR Manager och Tamigo var rätt val. Baserat på tidigare behov och möjligheterna som de två systemleverantörerna bidrog till kunde franchisetagarna se att detta var det rätta valet.

”Nu kan alla restaurangchefer lösa sina HR uppgifter enkelt och effektivt, och om det finns något de är  osäkra på, kan de vända sig till supporten hos HR Manager och Tamigo för att få hjälp. Det ömsesidiga samarbetet mellan alla tre parter fungerar idag mycket bra, och vi förväntar oss här i McDonalds att använda både HR Manager rekryteringssystem, Talent Recruiter och Tamigys planeringslösning under många år”, säger Katrine med ett leenden.

Samarbetspartners

HR Manager har många partners; inom alla typer av branscher och storlekar. HR Managers system utvecklas med ett öppet API, vilket innebär att det är möjligt att automatiskt synkronisera data till andra system såsom Active Directory, lönesystem, tidsregistrering, e-lärande etc.

Både rekryteringssystemet; Talent Recruiter och HR-systemet; Talent Manager erbjuder redan standardintegrationer som kan användas. Det innebär att det är möjligt med bara några få klick att överföra kandidaters information till HR-systemet efter en färdig rekrytering och samtidigt se till att de nya medarbetarna skapas automatiskt i företagets övriga system. Samtidigt upprätthålls även HR-data automatiskt i alla system när masterdata ändras av antingen HR, chefen eller av den anställde själv.

Om du vill få en mer detaljerad inblick i HR Manager och deras samarbetspartners kan du läsa mer här: HR Managers samarbetspartners

Boka en tid för demo – helt utan förpliktelser!