Ett spännande äventyr för HR Manager

HR tech växer

Vi upplever att marknaden för HR Tech rör sig otroligt snabbt; snabbare än aldrig förr. Därför började vi undersöka vilka samarbetsformer som skulle kunna lösa de utmaningar som HR-verksamma, står inför dagligen.

Det är hård konkurrens om talanger och kompetens, och det kräver bra HR Tech-lösningar som kan bidra till optimering av talangrekrytering- och utvecklingsprocessen. Därmed utvecklades ett fokus på Norden för 2019.

GDPR har också medfört att det implementeras många digitala HR-lösningar över hela Norden – då verksamheter har önskemål om korrekt lagring av stamdata och dokument m.m.

Vi såg även att fler och fler hade önskemål om att implementera de bästa systemen (best of breed- lösningar) inom ett givet specialistområde, genom synkronisering av data via öppna API:er.

– Vi vill göra en skillnad för HR! 

Första steget mot att bli Nordens ledande HR tech-leverantör

I december blev det officiellt att HR Manager och Webruiter inte längre skulle vara enskilda bolag. Båda företagen hade nämligen fått den fantastiska möjligheten att bli uppköpta av kapitalfonden Verdane. Detta innebar att båda företagen fick möjlighet att växa tillsammans, både i form av kunskapsdelning och samarbete över avdelningar.

Verdane har en vision om att göra framsteg, utvecklas och växa på HR-tech marknaden, vilket delas av både HR Manager och Webcruiter. Tillsammans kommer vi erbjuda de bästa plattformarna inom talangrekrytering- och utveckling, både i den privata och offentliga sektorn. Verdane kommer inte bara med kapital, men också med erfarenhet av organisationstillväxt- och drift, vilket kommer gynna framtidsplanerna för båda företagen.

HR Manager och Webcruiter har redan haft sociala arrangemang tillsammans och verksamheterna har blivit introducerade för varandra och fått kunskap om varandras styrkor, så redan nu kan alla medarbetare märka hur vår gemensamma kompetens har breddats. Båda företagens lösningar kommer fortfarande att utvecklas, men nu har vi dessutom möjlighet att ta del av varandras styrkor, och därmed erbjuda de absolut bästa lösningarna i Norden.

Från vänster, Johnny Rindahl från Verdane, Lars Chr. Ringdal från HR Manager, Joakim Kjemperud från Verdane och Fredrik Mælum från Webcruiter.

Familjen är nu ännu starkare

Det är nu 6 månader sedan HR Manager och Webcruiter blev en gemensam verksamhet, med ett gemensamt mål, att vara Nordens ledande leverantör av talangrekrytering- och utveckling.

Reachmee är den största leverantören av rekryteringssystem i Sverige, vilket innebär att de var en lämplig kandidat för att bli en del av den nyuppstartade företagsfamiljen.

Därför blev även Reachmee en del av resan och företaget består numera av HR Manager, Webcruiter och Reachmee. Detta ger oss ännu mer användbar erfarenhet; ännu mer duktiga konsulter som kan hjälpa våra kunder och sist men inte minst; fler resurser till utvecklingsavdelningarna. Därmed har vi idag möjlighet att utvecklas mer effektivt och innovativt än någonsin tidigare.

”Vi är glada för att Reachmee följer med på vår tillväxtresa. Tillsammans har vi solida teknologiska kompetenser och kunskaper, inom HR-arbete och dess processer. Det ger oss en fantastisk utgångspunkt för att utveckla nya och ledande HR-lösningar i en samlad plattform. Vi ser fram emot att erbjuda denna breda portfölj av kvalitetslösningar till våra befintliga och nya kunder i hela Norden.”
– Lars Christian Ringdal, VD, HR Manager/Webcruiter.

”Idag levererar vi softwarelösningar för effektivisering av rekryteringsprocesser med hög kvalitet, till över 700 kunder i Norge, Sverige och Finland. Genom att slås ihop med HR Manager och Webcruiter, kan vi nu erbjuda ett större urval av kompatibla produkter och få ett stort erfarenhetsutbyte, m.m. Detta kommer gynna de kunder, som önskar helhetslösningar och erfarna leverantörer för att bli attraktiva arbetsgivare.”
– Nils Bergman, VD, ReachMee.

Familjen blir ännu starkare inom onboarding

Kort efter att Reachmee blev en del av resan, blev den europeiska onboardingleverantören Talmundo också en del av familjen. Det innebär att vi nu är 4 starka HR-systemleverantörer som kan dela erfarenhet och resurser och således gynna våra kunder ännu mer än tidigare.

Talmundos software blandar best practice från HR med organisationskulturen hos kunden, för att säkerställa en perfekt onboarding-upplevelse för både kandidaterna och för HR-personalen. Lösningen hjälper företag att effektivisera onboardingen, integrera flera delar och förenkla processen för HR-avdelningar. Lösningen underlättar även för de som arbetar med exempelvis medarbetarengagemang, produktivtet och anställningstid. Talmundos lösning är perfekt för de som önskar en givande onboarding.

Vill du bli en del av resan? 

Boka en tid för demo – helt förutsättningslöst!