Talent Manager

HR system för administration av

masterdata och talent management

Boka tid för demo – Vi visar dig gärna!

Funktioner

Dashboard med visuell statistik
Lagring av stamdata, inklusive dokument
Enkel navigation i organisationsdiagram
Kurs och Certifikathantering med påminnelsefunktion när de löper ut
Elektroniska Medarbetar – och utvecklingssamtal

Fördelar

Modernt, användarvänligt och lättnavigerat HR verktyg
Möjlighet till chefsanteckningar
Automatiserade uppföljningar och påminnelsefunktioner
Flexibla behörigheter – välj vem som ska se vad!
Egen portal för medarbetarna

HR systemet implementeras steg för steg

HR Systemet Talent Manager implementeras och anpassas efter varje enskild kunds behov.

Vi börjar alltid med att implementera Talent Manager basic vilket ger oss en inblick i era interna processer samt relevanta stamdata som ska registreras och underhållas i Talent Manager.

När ni känner er komfortabla med Talent Manager basic och är redo för tilläggsmoduler erbjuder vi fem olika beroende på era behov.

Våra medarbetare är alltid behjälpliga och kommer att se till att ni får rätt anpassningar i systemet och ge er kunskap och trygghet i hur ni på bästa sätt använder verktyget.

HR systemet Talent Manager

Talent Manager är ett HR-system för att hålla reda på stamdata och erbjuds som en molntjänst, (SaaS-lösning), vilket inte behöver någon lokal drift och installation.

HR-systemet hjälper personalavdelningen samt överordnade chefer att på ett enkelt sätt, och med några få klick, få en djupgående förståelse över verksamhetens medarbetare, dess kompetens och potential. Systemet är flexibelt och ni väljer vilken information som ska finnas med och vem som skall ha behörighet att se vad i systemet.

Talent Manager är framtagen för att stötta HR-avdelningen och avdelningscheferna i små som stora företag. Vi erbjuder dessutom kvartalsvisa uppdateringar, precis som de andra lösningarna, gratis!

Talent Manager är också redo för den nya persondataförordningen (GDPR) – och säkerställer överensstämmelse i hela systemet för alla typer av företag på alla marknader.

Tilläggsmoduler i Talent Manager

Medarbetarsamtal och utvecklingsplan

Med den här modulen kan du skapa och schemalägga medarbetarsamtal i elektronisk form samt utarbeta egna frågeformulär till dessa, både med analytiska och öppna frågor mellan medarbetare och chef.

Läs mer

Kompetenskartläggning

Här är det möjligt att kartlägga kompetenser och ställa dem emot tydliga mål, något som enkelt kan visualiseras på den enskilde medarbetaren på dashboardet för hela företaget eller per avdelning.

Läs mer

Succession Planning och Talent Review

Här blir det enklare att se vilka talanger som finns inom företaget, både på tvärs av hela koncernen men också per avdelning.

Läs mer

Kurser och Certifikat

Modulen skapar en överblick över medarbetarnas kurser och certifieringar där man till och med kan registrera giltighetsperioder – med notifikationer.

Läs mer

Enkäter

Skicka ut enkätundersökningar till alla inom företaget som t.ex personaltillfredställelse, Net Promoter-poäng m.m. Du bestämmer själv om de ska vara anonyma eller inte.

Läs mer

Frånvaroregistrering

Semester/frånvaroregistrering i Talent Manager ger möjlighet att registrera sjukdom, semester, föräldraledighet m.m. för både chefer och medarbetare.

Läs mer

Ärende | Integration mellan HR och lön

Samarbetet mellan HR Manager och Zenegy innebär automatisering av data över båda systemen. Zenegy är en dansk leverantör av lönesystem som är specialiserad på redovisning, revision, HR och löneadministration. Zenegys lösningar kompletterar Talent Manager perfekt och ger oss ett starkt samarbete.

HR Manager och Zenegy är båda byggda med ett öppet API, vilket innebär att data automatiskt skickas från ett system till ett annat, på så sätt har du all data på en och samma plats! Detta innebär att när dina kandidater skriver in sin information i vårt rekryteringssystem, under ansökningsprocessen, återanvänds data i vårt HR-system och i Zenegy. Om en anställd sedan skriver in och ändrar sin information i antingen lönesystemet eller HR-systemet kommer dessa uppdateras automatiskt i de andra systemen.

Boka en demovisning – vi visar dig gärna!

Våra kunder berättar följande om HR Manager…

“Önskedrömmen för alla som jobbar med rekrytering, både enkelt och översiktligt”

Jan Erik Karlsen, Nordea

“Det har varit smidigt att implementera systemet i våra 5 länder, cheferna upplever det som väldigt användarvänligt och klarar sig jättebra direkt utan utbildning. Snabb och bra support – uppskattar att de alltid känns nära och vi känner att de lyssnar på oss. Vi känner att det finns en stor utvecklingspotential ihop med HR Manager som leverantör.”

Maria Wiik, HR-chef, Glitter

“Det är avgörande, att man som företag har ett användarvänligt rekryteringssystem. Det säkerställer att arbetssökande får en bra användarupplevelse. Det är viktigt att systemet är intuitivt och användarvänligt så att du snabbt kan få nya medarbetare till att använda systemet. Det ska även vara fungerande på olika devices så att användare kan använda systemet utan att behöva sitta vid datorn. Allt detta har vi via Talent Recruiter.”

Pernille Sandberg, HR- och Kommunikationsansvarig, Falck Group Assistance

“Ett stort tack till HR Manager för ett solitt e-rekryteringssystem med fokus på användarvänlighet. Hos Strömma är nöjda gäster och goda upplevelser högsta prioritet, och det är samma goda service som vi har upplevt när vi haft behov för hjälp från HR Manager teamet.”

Lars Edvarsen, Personalkoordinator, Strömma Danmark

“Talent Recruiter ger oss en rad möjligheter jämfört med vårt tidigare system – som till exempel en app som gör att vi kan kolla inkommande ansökningar på våra smartphones utan att behöva plocka fram datorn varje gång. Många av våra användare som har arbetat i Talent Recruiter har gett oss bra feedback på att systemet både sparar tid och är mycket användarvänligt.”

Anja Berlin, HR Business Partner, Nordic Sugar

“Systemet är otroligt enkelt och flexibelt och supporten är fantastisk, precis som man drömmer om att en support ska vara.”

Pia Sagré, HR-chef, DEKRA Industrial AB

“HR Manager har visat sig vara en lyhörd, flexibel och kompetent partner som ständigt fokuserar på att optimera rekryteringsverktyget. Systemet ger en tydlig överblick och mervärde i vårt dagliga rekryteringsarbete.”

Helle Meedom, HR Assistent, Kyocera Unimerco

“Det här är ett av de enklaste och bästa verktygen vi använder idag. Verktyget har förenklat vår diarieföring oerhört. Det har varit en stor avlastning. Dessutom var verktyget väldigt enkelt att implementera.”

Henrik Sundihn, Personalspecialist, Karlskrona Kommun

“HR Manager uppfyller de önskemål och behov vi har gällande rekryteringssystem och alla våra ‘sidouppdrag’ har utförts snabbt och precis i linje med det vi önskat, jag har bara bra saker att säga.”

Annika Nilsson HR-strateg, Norrbottens läns landsting