Uppgradering till Talent Onboarding v.2

Talent Onboarding v.2 lanserades 15:e augusti och du som redan är kund för Talent Onboarding v.1 får en kostnadsfri uppgradering till den nyaste versionen.

Vad är nytt?

Talent Onboarding v.2 är utvecklat på en ny plattform, den har ett mycket mer modernt utseende och ger en bättre användarupplevelse.

En av de nya funktionerna som kommer att hjälpa dig att effektivisera onboardingprocessen är möjligheten till automatiska påminnelsemail till den som uppgiftsansvarig och ägare av processen. Påminnelsemail skickas ut automatiskt av systemet och när de skickas beräknas utifrån den anställdes startdatum.

Det är fortfarande ett verktyg som ska hjälpa dig med onboarding av nyanställda på ett strukturerat och ett användarvänligt sätt. Du kan automatisera dina manuella processer genom att tilldela och följa upp uppgifter, som ska utföras i samband med anställningarna.

Det är också en ny och förenklad meny för administratörer:

Medarbetarportalen

När du har startat onboardingprocessen kan du bjuda in den nya medarbetaren till Medarbetarportalen. Detta är samma portal som vi har haft tidigare, men den är nu integrerad till Talent Onboarding v.2. Målet med portalen är att dela information och kommunicera med de nyanställda.

Portalen byggs upp av kort för olika ändamål. Exempelvis delning av dokument, länkar, videos, kontaktinformation och fritextinformation. Via formulärkortet kan information inhämtas från en nyanställd. Det finns även ett Chattkort som gör att processägare och den nya medarbetaren kan kommunicera direkt via portalen. Både antal portaler och kort i portalerna, är obegränsade.

Viktig information

Du som använder dig av TO v.1 kommer fortfarande att ha tillgång till både processer och mallar i den gamla versionen efter uppgraderingen.
Notera att processerna måste skapas på nytt i TO v.2, men du har tillgång till både processer och mallar i TO v.1 och har möjlighet till att manuellt kopiera data därifrån.

Vi vill också göra dig extra uppmärksam på att du måste avsluta pågående processer i TO v.1, eftersom de inte kan överföras till TO v.2. Du kommer fortfarande att ha tillgång till TO v.1 för att se tidigare data till 31.12.2020.