Varför ska du investera i vårt HR-system Talent Manager?

Ett HR-system hjälper ditt företag att utveckla, hantera och behålla de bästa och mest värdefulla medarbetarna. Vårt system Talent Manager hjälper er att säkerställa att ni följer GDPR riktlinjer med säker förvaring av HR-stamdata och medarbetardokument. Systemet gör det också möjligt att ställa in raderingsregler som säkerställer att ni behåller data så länge som ni har rätt att göra det i enighet med de regler som gäller för att ni ska vara fullt GDPR säkrade. Med andra ord är ett HR-system som Talent Manager affärsavgörande då det säkerställer att ni följer GDPR samt hanterar en av de viktigaste tillgångarna i er verksamhet – de anställda.

Därför är ett HR-system som Talent Manager en riktigt bra investering:

Attrahera och behåll talanger

Med ett HR-system kan ni strukturera och systematisera all HR-stamdata, medarbetardata och ert utvecklingsförlopp. Talent Manager ger er också det bästa utgångsläget för att säkerställa att rätt kompetenser placeras, utnyttjas och förvaras på rätt plats. Vilket bidrar till att ni kan fokusera på medarbetarnas utveckling, något som i sin tur ser till att ni kan behålla rätt talanger längre.

Engagera och motivera medarbetare

Ett HR-system hjälper er verksamhet att engagera och motivera era medarbetare. Talent Manager ger er en överblick och de bästa förutsättningarna för att analysera och identifiera utvecklingspotential bland era medarbetare, vilket är en viktig faktor för att skapa engagemang och motivation.

Öka era medarbetares prestation

Ett HR-system gör det möjligt för företaget att identifiera kompetenser och talanger så HR kan värdera vilka medarbetare som är bäst lämpade för olika roller i verksamheten. Det styrker både prestationen på individuell- och företagsnivå då ni ser till att era medarbetare använder sina kompetenser optimalt, vilket slutligen hjälper företaget att nå sina mål.

Säkerställ att viktiga roller och kompetenser alltid finns

Med Talent Manager har HR möjlighet att planera, hantera och säkerställa att viktiga roller och kompetenser alltid finns på plats, utvecklas och utnyttjas optimalt inom verksamheten. Det är viktigt för att företaget ska nå sina mål samt för det dagliga arbetet och prestationen.

Samla all medarbetaredata och dokument på en säker plats

Med ett HR-system samlar du all din medarbetardata och era dokument på ett säkert ställe. Det leder till att ni enkelt kan säkerställa att ni följer alla GDPR riktlinjer och ger er samtidigt en bra överblick över verksamheten och de anställda. Talent Manager kommer spara både tid och resurser, som du sedan kan använda på andra viktiga HR-uppgifter.

Exportera rapporter med HR-data

I systemet får du även möjlighet att sammanställa och få ut medarbetarerapporter. Här har du själv möjlighet att anpassa vilka data som ska ingå i rapporten. Det gör det enkelt och effektivt att sköta rapporteringen till övriga avdelningar.

Säker överblick över HR-KPIer

Med Talent Manager får du ett affärsstödjande system och med vår användarvänliga dashboard får du en tydlig överblick över er verksamhets HR-KPIer. Det kan bland annat styrka HR i att säkerställa att fokus ligger på rätt mål i förhållande till företagets generella mål.

Få överblick över organisationsstrukturen

Ett HR-system ger dig möjlighet att säkerställa att ni alltid har en uppdaterad organisationsstruktur som kan användas och ses som referens- eller avdelningshierarki.

 

Vill du bli en del av resan? 

Boka en tid för demo – helt förutsättningslöst!