Varför ska du investera i ett Talent Managementsystem?

Ett talent managementsystem hjälper ditt företag med att hantera, utveckla och fasthålla dina bästa medarbetare som varje dag skapar värde för er. Vidare hjälper ett talent managementsystem till med att säkerställa GDPR complicance med säker förvaring av HR-stamdata och medarbetaredokument. Talent management systemet gör det också möjligt att ställa in raderingsregler som säkerställer att ni behåller data så länge som ni har rätt att göra det i enighet med de regler som gäller för att ni ska vara GDPR compliant. Med andra ord är ett talent managementsystem affärsavgörande då det säkerställer GDPR compliance samt hanterar en av de viktigaste tillgångarna i ditt företag – dina anställda.

Därför är ett talent managementsystem en riktigt god investering som säkerställer att ditt företag blir bättre på att:

.

Attrahera och fasthålla talanger

Med ett talent managementsystem kan du i högre grad strukturera och systematisera din HR stamdata, medarbetare-performance och utvecklingsförlopp. Det ger dig också det bästa utgångsläget för att säkerställa
att de rätta kompetenserna placeraras, utnyttjas och förvaras på rätt plats. Sammantaget bidrar detta till att hålla fokus på medarbetarnas utveckling, något som i hög grad bidrar till att fasthålla talanger.

Engagera och motivera medarbetare

Ett talent managementsystem hjälper också ditt företag med att engagera och motivera dina medarbetare. Systemet ger dig också överblick och de bästa förutsättningarna för att analysera och identifiera utvecklingspotential bland dina medarbetare vilket är en viktig faktor för att skapa engagemang och motivation.

Öka performance

Ett talent managementsystem gör det möjligt för företaget att identifiera kompetenser och talanger och därmed också att värdera vilka medarbetare som är bäst lämpade för olika roller i verksamheten. Det styrker både performance på individuell och företagsnivå då medarbetare får lov till att använda sina kompetenser optimalt, vilket slutligen hjälper företaget att nå sina mål.

Säkerställ att viktiga roller och kompetenser alltid är täckta

Med ett talent managementsystem har HR möjlighet att planera, hantera och säkerställa att viktiga roller och kompetenser alltid är täckta, utvecklas och utnyttjas optimalt i företaget. Det är viktigt för företagets drift, performance och måluppfyllnad.

Samla alla medarbetaredata och dokument på en säker plats

Med ett talent managementsystem får du ett samlat och säkert ställe till att bevara alla dina medarbetaredata och dokument. Det bidrar till att säkerställa GDPR compliance och ger dig samtidigt en riktigt bra överblick som både sparar dig tid och resurser som till gengäld kan användas på andra viktiga HR- uppgifter.

Dra ut rapporter med HR-data

Med ett talent managementsystem får du möjlighet för att dra ut all världens medarbetarerapporter. Här har du själv möjlighet att anpassa vilka data som ska ingå i rapporten. Det gör det enkelt och effektivt att sköta rapporteringen. Säker överblick över HR KPIer Med et talent managementsystem får du ett affärsstödjande system som med ett användarvänligt dashboard ger en god överblick över ditt företags HR-KPIer. Det kan bland annat styrka HR i att säkerställa fokus på måluppfyllnad i förhållande till företagets generella mål.

Få överblick över organisationsstrukturen

Ett talent managementsystem ger dig möjlighet för att alltid säkerställa en uppdaterad organisationsstruktur som kan användas och ses som referenshierarki eller avdelningshierarki.

KONTAKT
Fabian Söderström
Regional Sales Manager | South
E: fabian.söderström@talentech.com
T: +46 723332034

Vill du bli en del av resan? 

Boka en tid för demo – helt förutsättningslöst!